Peka Convoy Centro

کابینت‌های کشویی برای آشپزخانه‌های مدرن

  • اضافه کردن فضای اضافه به آشپزخانه
  • مناسب برای نگهداری مواد غذایی
  • شلف‌ها در هر ارتفاعی می‌توانند نصب شوند
  • حرکت آرام و بدون صدا
  • ظرفیت بار: ۱۲۰ کیلوگرم

اشتراک گذاری: