تماس|Contact Us

 

شرکت تجاری فارد

تهران : خیابان سهروردی شمالی، کوچه کوشش، شماره ۸٫

تلفن : ۸۸۷۵۲۷۲۰-۲۱-۹۸+ تلفکس : ۸۸۷۵۲۸۴۹-۲۱-۹۸+

کانال تلگرام : https://telegram.me/farediran

info@fared.ir

 

Fared Trade Company

Flat 10, No 8, Kooshesh Alley, North Sohravardy, Tehran, Iran.

Tel : +982188752720

Fax : +982188752849

info@fared.ir

Leave a Reply